Monday, February 7, 2011

Transformasi Fikah Menjawab Persoalan Hidup Semasa

Keperluan pada transformasi hukum Islam bagi menjawab persoalan hidup semasa dalam masyarakat Islam hari ini sangat dirasakan.
Di bawah pengaruh dunia baru dengan segala kemajuannya, baik dari segi ekonomi, sosial mahupun sains dan teknologi, hampir semua perkara dalam kehidupan moden sekarang ini telah berubah.
Ringkasnya, pemikiran hukum Islam semasa merupakan perkara teras dalam pengajian Syariah.
Ia bukan sahaja diperlukan pada hari ini tetapi juga sentiasa subur dalam proses ijtihad sejak dari zaman Rasulullah sehingga ke hari ini.
Buku menarik ini antara lain membincangkan mengenai Pandangan Al-Qaradhawi tentang Ijtihad Kontemporari, Pandangan Fatwa dan Isu Semasa, Menangani Pemikiran Hukum Islam Semasa, Keperluan Kepada Penyelidikan dan banyak lagi.
Buku Transformasi Fikah semasa hasil tulisan Prof. Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi ini memberi peluang kepada pembaca menjawab segala persoalan berkaitan fikah yang mungkin sebelum ini bersarang di minda pembaca.


Harga: RM 22.50 / RM 25.50

No comments:

Post a Comment