Sunday, February 20, 2011

Panduan Perubatan Nabi

Buku ini mengemukakan beberapa segi tentang petunjuk Nabi Muhammad s.a.w dalam hal kesihatan dan perubatan. Penulis akan menghuraikan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya yang ternyata jauh lebih unggul daripada apa yang telah dicapai oleh para doktor sebelumnya.

Harga: RM 14.90

No comments:

Post a Comment