Wednesday, January 5, 2011

Quran Read Pen

Pembacaan Al Quran & Muqaddam Melalui Pen...

ADA KELULUSAN KDN (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)
TERDAPAT TERJEMAHAN DALAM BAHASA MELAYU

Sesuai untuk :
1) Semua umat Islam
2) Semua peringkat umur
3) Mudah digunakan dan dikendalikan
4) Sesuai untuk kegunaan sendiri atau sebagai hadiah

5) Sesuai sebagai bahan bantuan belajar al-Quran
Cara Penggunaan :
- Hanya dengan menyentuh ayat, pen akan membacakan ayat2 Al-Quran yang dibacakan oleh qari yang terkenal

Spesifikasi :
1) Quran tulisan Rasm-Uthmani

2) Boleh memilih qari yang membaca
3) Build in speaker & earphone
4) Pembacaan hanya dengan menyentuh ayat2
5) Pembacaan hanya dengan menyentuh surah2
6) Repeat feature (boleh diulang2 untuk tujuan hafazan)
7) Forward & Rewind feature
8) Terjemahan dalam Bahasa Melayu & English
9) Doa Haji & Umrah

Kandungan package:

1) Kitab Al Quran
2) Muqaddam
3) Pen Reader
4) Earphone
5) AAA Battery
6) Kad Doa & Manual


Harga RM 420-00 Empat Ratus Dua Puluh Sahaja.
Free demo di GF Giant Seri Kembangan dan di GF Giant Kemuning Utama.
Demo di rumah anda sila hubungi 0133976466 (Lembah Klang, Shah Alam & Seri Kembangan Sahaja)COD Klang Valley
Penghantaran Pos Laju extra RM 20

Reading of the Qur'an & Muqaddam By Pen ...

APPROVAL IS KDN (MINISTRY OF HOME AFFAIRS)
AVAILABLE IN MALAY TRANSLATION

Suitable for:
1) All Muslims
2) All ages
3) Easy to use and operate
4) Suitable for own use or as a gift
5) Suitable as a learning aid al-Quran
Direction:
- Just by touching the sentence, the pen will read ayat2 Al-Quranrecited by the famous Qari

Specifications:
1) Quran Rasm-Uthmani posts
2) Can choose to read qari
3) Built in speaker & earphone
4) Reading just by touching ayat2
5) Reading just by touching surah2
6) Repeat feature (may be repeated for the purpose of memorization)
7) Forward & Rewind feature
8) Translations in English & Malay
9) Prayer Pilgrimage & Umrah

Package Contents:
1) Book of Quran
2) Muqaddam
3) Pen Reader
4) Earphone
5) AAA Battery
6) Prayer Card & Manual


Price RM 420-00 Four Hundred and Twenty Only.
Free demo at Seri Kembangan GF Giant and the Giant GFKemuning Utama.
Demo in your home please call 0133976466 (Klang Valley, ShahAlam & Seri Kembangan only) COD Klang Valley
Shipping extra cost Pos Laju RM 20

No comments:

Post a Comment