Wednesday, March 30, 2011

Ali Bin Abi Talib

Kisah Khalifah Islam keempat sejak kecil hingga kewafatan beliau. Memeluk Islam pada umur yang masih muda, pada saat Islam baru hendak tumbuh. Beliau kemudian membesar seiring dengan tumbuhnya Islam sehingga Islam menjadi pohon yang mengakar kuat di bumi dan beliau menjadi antara buahnya.
Beliau bukan sahaja menjadi sahabat nabi yang terulung, malah ilmuwan yang fasih bicaranya, pahlawan yang lincah permainan perangnya juga hambanya yang tinggi imannya.

Harga: RM 26.00

No comments:

Post a Comment